Araştırma - Geliştirme ve İhtisaslaşma Organizasyonel Yapısı