Araştırma - Geliştirme ve İhtisaslaşma Yönetişim Modeli